CyberCube

עיצוב מערכת Cybercube. שירות בדיקות סקר שפותח ע"י חברת Citadel המספק סקירה מהירה על היציבות הארגונית והמוכנות של כל ארגון להתקפת APT (Advanced Persistent Threat).

מיתוג דיגיטלי

כמו בכל פרוייקט, ב-Cybercube התחלנו עם הלוגו, המטרה הייתה ליצור צורה גאומטרית של קוביה שתשתלב עם הכיתוב בצורה פלואידית ויהיה נוח לשלב אותה בתוך הפרוייקט כאלמנט אקטיבי

פיתוח קונספט ליצירת קוביית ה-Cybercube

בעיצוב הקוביה התלת מימדית, התבססנו על שלושת וקטורי ההגנה, מניעה, גילוי ותגובה. על פי מודל תקיפה Cyber Kill Chain, הקוביה מבצעת מיפוי תלת מימדי על כל שלב תקיפה (6 שלבים) מזווית הראיה של התוקף.

קובייה תלת מימדית
קובייה תלת מימדית

עיצוב מסכי המערכת

יחד עם מנהל תחום ה-GRC, ישבנו ופיתחנו את מבנה השאלון עליו מבוססים כל עמודי המערכת

התאמת המסכים למובייל

לאחר שעיקר העבודה נעשית בעיצוב המבנה הכללי של המערכת, היינו חייבים להתאים את המערכת המורכבת לטלפונים ניידים ועדיין לשמור על אותה חווית המשתמש

יצירת איורים ל-On Boarding

לטובת האון בורדינג של המערכת יצרנו סדרה של איורים שמושכים את העין בסגנון איור חביב בהשפעת השפה הויזואלית הכללית על מנת ליצור את החיבור לשאר חלקי המערכת Cybercube.