מצגות

מצגת עיסקית, מצגת למוצר דיגיטלי, מצגת Saas, מצגת משקיעים ועוד.

BML Cyber Security

עיצוב מצגת עיסקית משולבת וידאו

מצגת פתחון לב

עיצוב מצגת משולבת וידאו

סיכום עשור בסייבר

עיצוב מגזין דיגיטלי/מצגת